LOGO PANAKROTIRIAKOS

Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian

ΕΠΟΑγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το παράρτημα "Β" του "Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών" της ΕΠΟ, επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε ερασιτεχνικό σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα οι ίδιοι ή οι έχοντες την γονική του μέριμνα. Για την εγγραφή τους, υποβάλλονται στην ΕΠΟ μέσω της οικείας Ε.Π.Σ. των παρακάτω δικαιολογητικά :

1) Φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής, νομίμως επικυρωμένα.

2) Βεβαίωση του αρμοδίου δημόσιου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής ή ο έχων την γονική μέριμνα εργάζεται ή ασκεί επάγγελμα στην Ελλάδα.

3) Βεβαίωση φοίτησης σε Εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής σπουδάζει στην Ελλάδα. Εκπαιδευτικό ίδρυμα νοείται εκτός των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κάθε ιδιωτικού χαρακτήρα αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή επαγγελματικής και τεχνικής κατάρτισης.

4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος, με επίσημη μετάφραση αυτού, από το οποίο να προκύπτουν όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του, ήτοι, Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημεροχρονολογία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και υπηκοότητα.

5) Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ότι δεν πάσχει από νόσημα που αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

6) Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου νόμιμα επικυρωμένο.

7) Αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.

8) Υπεύθυνη δήλωση ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα για την συναίνεσή του στην έκδοση του δελτίου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.

9) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή εκ των οποίων η μια (1) επικολλάται στην αίτηση και σφραγίζεται από το σωματείο στο οποίο εγγράφεται ο ποδοσφαιριστής και η άλλη παραδίδεται στην οικεία Ε.Π.Σ. για την έκδοση του ατομικού δελτίου του ποδοσφαιριστή.

1. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, καθώς και κάθε άλλου ισοδυνάμου εγγράφου, πρέπει να εμφαίνεται στα ειδικά πεδία έναρξης – λήξης του δελτίου ατομικών στοιχείων του ποδοσφαιριστή.
Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως (6), η επικύρωση ή η μετάφραση κάθε είδους εγγράφων από δικηγόρο.

2. Επιτρέπεται η εγγραφή υπηκόων χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του ή ταυτότητας που εκδίδει η χώρα-μέλος.

3. Οι ποδοσφαιριστές κάτω των δώδεκα (12) ετών οφείλουν να υποβάλλουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από δημόσια Αρχή, με την οποία να βεβαιώνουν ότι δεν ανήκουν, ούτε άνηκαν σε σωματείο της αλλοδαπής.

Για την υπεύθυνη δήλωση στα Ελληνικά πατήστε ΕΔΩ

Για την υπεύθυνη δήλωση στα Αγγλικά πατήστε ΕΔΩ

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις πατήστε ΕΔΩ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Video

3o Soccer School Views : 1607
1ο Soccer School Views : 548